Slovak Magyar English Deutsch
Atrakcie


Hasičská súťaž v Kyselici


prejazd kompou cez Dunaj do Vojky nad Dunajom (bezplatné)

hasiči v akcií


múzeum Danubiana (www.danubiana.sk)

vodné túry na mŕtvych ramenách Dunaja

Klátovský pohár v Dunajskom Klátove(www.czajlikranch.sk)

vodné túry na mŕtvych ramenách Dunaja

múzeum Danubiana

Vodné dielo Gabčíkovo

Vodné dielo Gabčíkovo

výhliadková plavba na Dunaji

výhliadková plavba na Dunajihttp:(www.panorama.sk/go/clanky/538.asp?lang=sk&sv=2)


prejazd "veteránov" na hrádzi Dunaja


Vodné dielo Gabčíkovo

Vodné dielo Gabčíkovo